CHÚNG TÔI LÀ AI?

Viện đào tạo VCG là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp nguồn nhân sự tòa nhà được Bộ xây dựng cấp phép. Thấu hiểu được “khó khăn” của những người chịu trách nhiệm quản lý tòa nhà, các bộ phận chuyên môn cũng như tầm quan trọng của Dịch vụ toà nhà đối với khách hàng cũng như sự tồn tại và phát triển của Doanh Nghiệp, Viện đào tạo VCG mong muốn mang lại những khóa học giá trị, thiết thực, cung cấp kiến thức cần có và sự tự tin cho các nhà quản lý, các nhân sự chuyên trách của tòa nhà dựa trên kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, thực tế từ các chuyên gia của Viện đào tạo VCG.

SỨ MỆNH

Viện đào tạo VCG ra đời với sứ mệnh mang lại thành công cho các nhà quản lý bằng chương trình được thiết kế chuyên biệt phù hợp với thực tiễn. Đảm bảo cung cấp đủ kiến thức giúp các nhà quản lý có thể quản lý vận hành tòa nhà một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

TẦM NHÌN

Đến 2025, Viện đào tạo VCG trở thành 1 trong 10 doanh nghiệp hàng đầu tại TP. HCM trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp nguồn nhân sự cao cấp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Suy nghĩ phải TRUNG THỰC
  • Hành động phải GIÁ TRỊ
  • Ứng xử CHÂN THÀNH

TRIẾT LÝ VẬN HÀNH

  • Đối với chính mình: Đừng làm việc, nếu bạn không hiểu được việc làm của bạn có ý nghĩa gì với chính cuộc sống của bạn.
  • Đối với khách hàng: Đừng bán hàng, nếu chính bạn thấy rằng sản phẩm, dịch vụ mà bạn chuẩn bị cung cấp cho khách hàng không làm cho cuộc sống của khách hàng tốt lên.
  • Đối với nội bộ  Viện đào tạo VCG: Không có khái niệm người cũ, người mới, chức cao, chức thấp, người ngoài, người nhà. Chỉ có khái niệm: “Người có giá trị”

CÁC KHÓA HỌC TIÊU BIỂU