CHUYÊN ĐỀ PHÁP LÝ 12/10/2022

 

Chuyên đề pháp luật về chung cư

Phải rõ ngọn ngành chuyện thực hư

Vận hành sẽ tránh mọi sai xót

Đừng nghĩ chẳng sao cứ gật ừ

 

Cơ sở pháp lý nắm chắc không

Hay là chưa biết học chưa thông

Vậy sao quản lý cho thật tốt

Tránh mọi rủi ro, nợ chất chồng

 

Hợp đồng khoản mục biết xem sao

Đầu tư dự án chủ thế nào

Chức năng nhiệm vụ Ban quản lý

Thuận cả Cư dân đỡ ồn ào

 

Đại diện Quản trị dân bầu ra

Đúng người đúng luật chẳng kêu ca

Làm sao biết cách lo tổ chức

Dàn xếp các bên được hài hòa

 

Ý Chủ đầu tư vốn thế này

Cư dân chẳng chịu thế mới gay

Hóa giải làm sao hợp tình – lý

Trau dồi luật pháp có các thày

 

Đối nhân xử thế với cư dân

Chuyển nhỏ vậy thôi, ấy rất cần

Kỹ năng quy định luôn nắm vững

Hợp đồng dự án khỏi phân vân

 

Nhất là doanh nghiệp mới lập xong

Đang lo dự án chạy lòng vòng

Kiếm hoài mà sao chẳng có thấy

Đấu thầu sai luật cũng đi tong

 

Tòa nhà chắc luật, quản lý chơi

Cư dân yêu mến chẳng xa rời

Yên tâm tin tưởng Ban quản trị

Dự án như vậy mãi dài hơi

 

Đăng ký học thôi khỏi đợi chờ

Dòng đời vốn chảy chẳng phải thơ

Nâng bước thành công bạn nên nhớ

Chắp cánh ước mơ… VCG

 

_______

(*VCG: đọc là Vê Xê Gờ)