NHÓM KHÓA HỌC QUẢN LÝ TÒA NHÀ
VCG. Education

  • Kỹ Sư Trưởng Tòa Nhà
  • Kỹ Thuật Viên Tòa Nhà
  • Giám Sát Dịch Vụ Tòa Nhà
  • Kỹ Năng Quản Lý Tòa Nhà
  • Chứng chỉ hành nghề quản lý vận hành tòa nhà, chung cư theo quy định của Bộ Xây Dựng
  • Chứng chỉ dành cho Ban quản trị theo quy định của Bộ Xây Dựng

HỘI THẢO – TỌA ĐÀM
VCG. Seminar
Với mục đích kết nối các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nhân, doanh nghiệp… cung cấp thêm kiến thức, tạo sân chơi giao lưu giữa các học viên, giảng viên & các chuyên gia… giúp gia tăng hiệu quả đầu tư trên mọi lĩnh vực và nâng cao giá trị cho doanh nghiệp.

CÂU LẠC BỘ
VCG. Club

Nơi gắn kết, giao lưu, tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cùng nhau giữa các học viên sau khóa học. Giúp từng cá nhân phát triển vững chắc sự nghiệp của mình.

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU
VCG. Custom Programs
Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.