CHUYÊN ĐỀ: KỸ NĂNG AN TOÀN PCCC 26-09-2022

 

 

Kỹ năng quản lý vận hành    

Đấy là bí quyết trở thành đỉnh cao

Cho dù bất cứ nghề nào 

Cũng cần dùng đến để sao thành tài

Đời người tiết kiệm chẳng sai

Tự mình đúc kết phí hoài thời gian

Kỹ năng là quý muôn vàn

Chỉ trong thực thế mới sàng lọc thôi

Thế nên nghề đã có rồi

Chủ quan chẳng học thiệt thôi trách gì

Mười năm làm việc như phi

Không bằng một khóa học vì kỹ năng

Cho dù làm việc rất hăng

Cũng chưa trọn đủ được bằng học nha

Vận hành quản lý tòa nhà

Vô cùng cần thiết để ta đưa vào

Nếu mà không học thì sao

Lấy đâu kinh nghiệm để đào chuyên sâu

Công ty muốn đứng hàng đầu

Nhân viên phải “cứng” trong khâu vận hành

Ngoài trời gió mát trăng thanh

Bỗng nhiên hỏa hoạn phải hành xử sao

Bình tĩnh báo động hô hào

Phân công lịch sẵn thế nào, đúng ca