THÔNG TIN VỀ TRANG WEB TƯ VẤN QUẢN LÝ TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

Bên cạnh trang web Viendaotaovcg.com, chúng tôi còn triển khai thêm một trang web dành riêng cho lĩnh vực Tư vấn quản lý tòa nhà chung cư, và hệ sinh thái dành cho cư dân.

Tư vấn cho Chủ đầu tư /Ban quản trị và Ban quản lý nhằm trợ giúp tư vấn cho các bên hiểu rõ những quy định trong QLVH tòa nhà, Chung cư đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, gắn kết họ thành một tập thể điều hành đồng nhất trong QLVH. Nhằm đảm bảo cho Khách hàng / Cư dân được mọi hưởng dịch vụ tốt nhất, giúp cho tòa nhà được an toàn hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, còn giúp cho Chủ đầu tư/ Ban quản trị có thể hoạt động với chi phí tiết kiệm nhất nhưng đem lại hiệu quả cao. 

Hệ sinh thái cư dân là nơi các Chủ đầu tư, Ban quản trị, Ban quản lý có thể tìm được những dịch vụ tốt nhất cho cư dân mình với chi phí tiết kiệm nhất. Dựa trên nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Tham khảo thêm thông tin tại trang web: 

http://tuvanquanlychungcu.com/

Trang chủ