KỸ NĂNG KỸ SƯ TRƯỞNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Viện Đào Tạo VCG vẫn tuyển sinh hằng tuần khoá Kỹ Năng Kỹ Sư Trưởng và Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư với ưu đãi hấp dẫn.
Hãy đăng ký để đc cung cấp đầy đủ nhất thông tin về khoá học và các ưu đãi nhé!