KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN LỸ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ NÂNG CAO

Học quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây Dựng nhưng vẫn chưa đủ kiến thức kinh nghiệm để làm tròn nhiệm vụ của một người Trưởng Ban Quản Lý Chung Cư một cách xuất sắc?
Đó là lý do tại sao có sự khác biệt giữa các Trưởng Ban Quản Lý Chung Cư hạng A,B và C.
Hãy tham gia khoá nâng cao bao gồm các chuyên đề chi tiết và rất cần trong công việc quản lý vận hành chung cư một cách chuyên nghiệp… dự kiến khai giảng vào tối thứ 5-7 hàng tuần từ 18g đến 21g.
Hãy đăng ký tham gia ngay để tạo sự khác biệt cho bản thân Bạn nhé.
Thân mến.