KHAI GIẢNG KHÓA MỚI THÁNG 06/2024

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ
Đáp ứng yêu cầu pháp lý: Theo quy định tại khoản 2c, Điều 105 Luật nhà ở số 65/2014/QH13, chứng chỉ quản lý vận hành chung cư là yêu cầu bắt buộc. Việc có chứng chỉ này giúp đảm bảo rằng các cán bộ và nhân viên đáp ứng đúng yêu cầu pháp lý và tuân thủ quy định của Luật nhà ở.
Kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Chứng chỉ vận hành chung cư đảm bảo rằng những người có chứng chỉ đã được đào tạo và có kiến thức vững vàng về các quy trình, quy định và kỹ năng cần thiết để quản lý và vận hành tòa nhà chung cư một cách chuyên nghiệp.
Tăng cường uy tín và tin tưởng từ cư dân: Chứng chỉ vận hành tòa nhà là một dấu hiệu cho thấy tòa nhà được quản lý bởi những chuyên gia có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực này. Điều này tạo ra lòng tin và uy tín từ phía cư dân, đồng thời nâng cao chất lượng sống và giá trị bất động sản trong tòa nhà.
Khoá học QLVH chung cư toà nhà được tổ chức tại Viện Đào Tạo VCG khai giảng 17/06/2024
🏅 Chứng nhận theo quy định Bộ Xây Dựng và cơ hội việc làm:
Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nhận được chứng nhận chất lượng và có cơ hội được giới thiệu việc làm tại các dự án nhà chung cư uy tín.
📞 Liên hệ ngay để đăng ký:
Ms Ngoc – 0763967878
Email: info@viendaotaovcg.com
  • Ngày khai giảng : 17/06/2024
  • Số buổi học : 4 buổi
  • Học Phí :

Online: 1.500.000đ

Offline: 1.700.000đ

  • Khai giảng: 17//2024
  • Số buổi học: 08 buổi/khóa
  • Học phí:

Online: 2.500.000đ

Offline: 2.700.000đ

  • Ngày khai giảng: 17/06/2024
  • Số buổi học: 12 buổi/khóa
  • Học phí:

Online: 4.200.000đ

Offline: 4.400.000đ