Đồng ý chủ trương thành lập “Thành phố Thủ Đức” trực thuộc Tp.HCM

Đồng ý chủ trương thành lập “Thành phố Thủ Đức” trực thuộc Tp.HCM

Căn cứ các quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đồng ý thực hiện chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Tp.HCM trên cơ sở sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Đó là nội dung phát đi từ Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về cuộc họp liên quan Đề án thành lập thành phố trực thuộc Tp.HCM.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Đề án không tổ chức Hội đồng Nhân dân (HĐND) quận, phường tại Tp.HCM và Đề án thành lập thành phố trực thuộc Tp.HCM.

Sau khi nghe lãnh đạo TpHCM báo cáo, ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoa Bình đã kết luận về các vấn đề. Trong đó, liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Tp.HCM, Phó thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến tại thông báo kết luận số 192/TB-VPCP ngày 28/5 giao UBND TP xây dựng dề án, gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Do đó, căn cứ các quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực đồng ý thực hiện chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Theo Phó Thủ tướng, việc thành lập thành phố Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Trong quá trình xây dựng đề án, Tp.HCM cần lưu ý về quy hoạch chung, nên tổ chức lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, BĐS hàng đầu thế giới về định hướng xây dựng thành phố Thủ Đức (có thể thực hiện qua hình thức họp trực tuyến). Mục tiêu nhằm tìm hiểu các nhu cầu đầu tư, yêu cầu về cơ sở hạ tầng… để có thể tích hợp vào quy hoạch, định hướng chung của thành phố.

Đồng thời, Tp.HCM cần làm việc với bộ, ngành để có thể tích hợp các đề án, chương trình liên quan vào định hướng phát triển của thành phố mới. Thành phố Thủ Đức tương lai có thể là nơi tập trung đông dân cư đến từ nhiều tỉnh thành, quốc gia khác nhau, đặc biệt, phải thu hút đầu tư vào thành phố Thủ Đức.

Do đó, bên cạnh các yếu tố kinh tế, tài chính, cần thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, đáng sống, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tp.HCM cần làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của thành phố mới, không chỉ so sánh với các thành phố trong nước, mà còn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ trong khu vực châu Á.