CHUYÊN ĐỀ: CẢNH QUAN – AN TOÀN 14.09.22 & 21.09.22

CHUYÊN ĐỀ:
CẢNH QUAN – AN TOÀN
(14.09.22 & 21.09.22 – GV Ngô Minh Đức)
Online thôi bạn ơi
Cảnh quan phải chăm sóc
Nên nhất định phải học
Trong quản lý tòa nhà
Đừng coi thường bạn nha
Chớ lơ là lất phất
Hợp đồng sẽ bị mất
Đơn vị mới thay vào
Uy tín giảm độ cao
Doanh nghiệp dễ giải thể
Tránh mọi điều như thế
Phải học là hiển nhiên
Học phí chẳng bao tiền
Toàn những điều quý giá
Vận hành chuẩn rất đã
Bởi chuyên nghiệp hàng đầu
Sạch – gọn – đẹp muôn mầu
Đó cũng là bí kíp
Chưa học đâu theo kịp
Bài bản ở trong tay
An toàn cũng phải hay
Vận hành cần phải biết
Nếu không cũng rách việc
Và phức tạp vô cùng
Đây là nguyên tắc chung
Quy định Bộ Xây Dựng
Doanh nghiệp muốn đứng vững
Phải nắm rõ điều này
Dự án mới có ngay
Thuyết trình đúng quy cách
Xử lý an toàn sạch
Chung cư chẳng hôi mùi
Cư dân sẽ rất vui
Vì mình là chuyên nghiệp
Hợp đồng sẽ ký tiếp
Doanh nghiệp mãi trường tồn
Quản lý sáng suốt khôn
Vận hành được đảm bảo
Xây ước mơ hoài bão
Mời đến… VCG…!
Form đăng ký chuyên đề: https://forms.gle/4WRSUr4EfoAvUuJx9
Form đăng ký khoá học: https://forms.gle/dgdwCifQAxCPF7tL6